Ikke-vestlige indvandrerkvinders tilknytning til arbejdsmarkedet

Anna Hildorf, Magnus Jensing Hune & Thomas Kielgast Røddik

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt er en analyse af hvorledes den danske integrations- og arbejdsmarkedspolitik påvirker ikke-vestlige indvandrerkvinders position på arbejdsmarkedet og i det danske samfund. De seneste årtiers stigende indvandring, særligt fra ikke-vestlige lande, er blevet fulgt af en politiske linje der er blevet betydeligt mere restriktiv, med et stærkt fokus på beskæftigelse og selvforsørgelse, som vejen til at integrere denne samfundsgruppe. Den grundlæggende politiske strategi er baseret incitamentsstyring, hvor nedsættelse af de sociale ydelser har spiller en central rolle i forhold til at presse disse kvinder ud på arbejdsmarkedet. Yderligere kan det udledes at der på det danske arbejdsmarked stilles høje krav til arbejdstageres sociale og intellektuelle kompetencer, som de ikke-vestlige indvandrerkvinder har dårlige forudsætninger for at opfylde. Der er dermed et mismatch i relationen mellem efterspørgslen på arbejdskraft og kvindernes kvalifikationer og kulturelle baggrund, hvilket er med til at marginalisere dem serviceindustriens randområder, som eksempelvis rengørings-, detail-, og hotel og restaurationsbranchen. Slutteligt konkluderes det at kvindernes betingelser for at blive integreret på det danske arbejdsmarked, forbedres bedst ved at deres sociale og kulturelle forudsætninger anerkendes, enten i sociale funktioner eller i en erhvervsmålrettet uddannelsesindsats.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2017
Antal sider69
VejledereChristel Stormhøj

Emneord

  • indvandrerkvinder
  • Bourdieu
  • ikke-vestlige indvandrer
  • Castells
  • Marshall
  • Netværk
  • Integration
  • Ejrnæs
  • Netværkssamfundet