Ideologiske forandringer i kampen om folkepensionen

Henrik Guldborg Bøge

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Rapporten undersøger, hvilke ideologiske årsager der kan have været medvirkende til, at folkepensionen blev vedtaget. Hvorfor medvirkede de to borgerlige partier til trods for en umiddelbar ideologisk modstand? Og hvorfor valgte Socialdemokratiet at ændre holdning til spørgsmålet og støtte indførslen af en folkepension?

Hovedvægten er lagt på Socialdemokratiets rolle.

Spørgsmålene søges besvaret ved hjælp af partiernes egne partivedtagelser samt deres offentlige agitation i form at valgaviser, valgfoldere og plakater i perioden 1945-1957.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
Antal sider26
VejledereKarin Cohr Lützen

Emneord

  • Folkepension
  • Alderdomsforsorg
  • Socialdemokratiet
  • Venstre
  • Det konservative Folkeparti
  • Det Radikale Venstre
  • Universel velfærdsstat
  • Velfærd
  • Ideologier