Identity construction amongst PADs

Samira Mohamud Ahmed, Anne-Sophie Wührnfeldt Frausing & Lena Kista Abelsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport er baseret på et samarbejde med African Empowerment Center (AEC), og har sit grundlag i en analyse af hvordan People of African Descent (PAD’er) opfatter sig selv i det danske samfund, med et gennemgående mål i at skabe bevidsthed omkring PAD’er i Danmark. Fremgangsmåden er dels inspireret af Daniel Matos teori om at studere med den subalterne, dels af Grounded Theory Method. Det mest centrale aspekt af denne undersøgelse har været PAD’ers identitet – igennem analyser af interviews med fire PAD’er, i lyset af teoretikere såsom Frantz Fanon og Aimé Césaire, bliver det tydeligt at der er et alvorligt problem med måden hvorpå PAD’er bliver udsat for racisme, og ultimativt for ekskludering. Interviewpersonerne i denne analyse udtrykker en nærmest konstant kamp for at høre til i samfundet, og det kan konkluderes at dette har en gennemgribende indflydelse på deres identitetsdannelse. Strukturer der har fundament i koloniale tider har været tydelige at se som den hovedsagelige årsag til de tilfælde af racisme, diskriminering og ekskludering, som vi ser i analysen, og det har ydermere været tydelige at de samfundsstrukturer der eksisterer i dag, reproducerer og forstærker de postkoloniale tendenser. Endelig bliver det påpeget hvordan disse samfundsmæssige strukturer bliver tydeliggjort igennem sociale interaktioner, og det er håbet med denne undersøgelse, at de fund der er blevet gjort i analysen vil assistere AEC i at centralisere det imperative problem, der udgør racisme i Danmark.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato16 dec. 2015
VejledereJulia Suárez-Krabbe

Emneord

 • Us/Them
 • Otherness
 • Belonging
 • Postcolonialism
 • Afrodane
 • African
 • Ethnicity
 • PAD
 • Unity
 • Inferiority
 • Colonialism
 • Exclusion
 • Race
 • Structures
 • Identity
 • Racism
 • Community
 • AEC