Identiteter til salg - når gymnasier brander sig

Mads Egedal Nielsen, Kasper Grandetoft, Emilie Munck & Liv Petruska Saalbach Holse

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Hovedfokus i projektet er en analyse af Svendborg gymnasiums brandingstrategi. Målet med analysen vil være at konkludere om kulturen på det pågældende gymnasium stemmer overens med det image, der bliver skabt gennem markedsføringen og den vision gymnasiet har opstillet. Et sekundært fokus vil være at fastlægge, hvilke konsekvenser gymnasiernes branding har for de unge, som skal til at vælge udannelse og som allerede er i uddannelse, uafhængigt af om brandingen er vellykket. Problemformulering: Har Svendborg Gymnasium et stærkt brand i Hatch & Schultz’ perspektiv og hvordan kan elevernes beskrivelse af brandet forstås som et udtryk for de krav, der i dag stilles til det senmoderne individ?

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2014
VejledereJørgen Lerche Nielsen

Emneord

  • samfundstendenser
  • branding
  • identitetsdannelse
  • vision, kultur og image