Identitet på overførselsindkomst - basisindkomst som løsning?

Esben Knigge & Mille Freja Gartmann

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Motivationen for dette projekt bunder i forudsigelserne om en omfattende automatisering af arbejdsmarkedet inden for de næste 20 år og debatten omkring basisindkomst som en løsning på arbejdsløshed. Projektet undersøger, hvilke konsekvenser arbejdsløshed og overførselsindkomster fører med sig i forbindelse med den arbejdsløses rammer for identitetsdannelse. og hvorvidt en indførelse af basisindkomst kunne afhjælpe nogle af disse problematikker. Projektets empiriske grundlag består af otte interviews med både lønarbejdere og arbejdsløse. Gennem en diskursanalyse bliver det udledt, hvilke betydninger og opfattelser, der knytter sig til både lønarbejde og arbejdsløshed. Ved brug af Axel Honneths teori om anerkendelse, Michael Husens teori om arbejde og identitet og Edward Decis og Richard Ryans selvbestemmelsesteori, bliver det efterfølgende klargjort, hvordan de forskellige diskursive tendenser påvirker arbejdsløses rammer for at identitetsdannelse. Afslutningsvist diskuteres det, hvordan en indførelse af basisindkomst ville kunne påvirke individets muligheder for at udvikle en fuld og autonom identitet uden besiddelse af et lønarbejde. Projektet konkluderer, at arbejdsløse individet har problemer med at opnå anerkendelse i flere forskellige sfærer, hvilket påvirker deres selvtillid, selvrespekt, selvværdsættelse, motivation og følelse af kompetence og selvbestemmelse. En indførelse af basisindkomst ville i høj grad kunne afhjælpe nogle af disse problematikker, dog ville den ikke nødvendigvis kunne mindske muligheden for en samfundsopdeling mellem den arbejdende og den arbejdsløse klasse.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2017
Antal sider71
VejledereKristoffer Kropp

Emneord

  • Basisindkomst
  • Arbejdsløshed
  • Automatisering
  • Identitet