Identitet og tilhørsforhold på tværs grænser. En undersøgelse af transnational praksis blandt dansk-vlachere.

Tilde Kjær Ballhausen & Ane Oksbøl Tonnesen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet omhandler udviklingen af identitet og tilhørsforhold i forbindelse med international migration. Gennem undersøgelse af dansk-vlacheres transnationale sociale relationer og praksisser, diskuteres det, hvorvidt gruppen formår både at være en del af Danmark og samtidig at opretholde tilknytningen til hjemlandet/ hjembyen i Serbien. Specialet tager udgangspunkt i feltarbejde, herunder deltagerobservation, husstandsbesøg og interviews, foretaget i Danmark og i Serbien.Der argumenteres for, at dansk-vlacherne ikke bare formår at skabe nye tilhørsforhold og netværk i Danmark, samtidig med at de opretholder en hjemlandsidentitet, men at deres transnationale relationer og praksisser konstituerer et transnationalt socialt felt. I dette transnationale felt omveksles social og kulturel kapital fra et nationalt felt til et andet, hvorved det simultane bliver transnationalt.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 mar. 2008
VejledereLise Paulsen Galal & Kristine Juul

Emneord

  • transnationalisme
  • diaspora
  • tilhørsforhold
  • identitet