Identitet og Anerkendelse - hos danskere med anden etnisk baggrund: Meads identitetsteori og Honneths anerkendelsesteori

Janne Maj Valentin Jacobsen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Den humanistiske Bacheloropgave omhandler en kvalitativ interviewundersøgelse med det formål at undersøge hvilke betydninger en manglende anerkendelses har for identitetsdannelsen hos danskere med anden etnisk baggrund. Empirien består af et narrativt inspireret livsforløbsinterview med en dansk muslimsk kvinde med anden etnisk baggrund. Ud fra Meads identitetsteori og Honneths anerkendelsesteori analyseres interviewet med henblik på at identificerer manglende anerkendelse og krænkelsers betydninger for kvindens identitetsdannelse og identitetsopretholdelse. Undersøgelsesprocessens dele samles under Kritisk teoris videnskabsteoretiske udgangspunkt. I opgaven konkluderes at kvindens mangel på anerkendelse i sin barndom, både i den private og i den solidariske sfære, medfører til en svær udvikling af den basale selvtillid og et lavt selvværd. Kvinden har brugt meget energi på at opretholde og beskytte sit Selv og gøre modstand imod de generaliserede attituder i de fællesskaber hun tilhører. Samtidig har hun haft et behov for at tilhører gruppen og hun har forsøgt at tilpasse sig på trods. Som voksen har hun søgt værdsættelse og anerkendelse i nye fællesskaber som medlem af den akademiske samfundsgruppe, på arbejdsmarkedet og i Islams større internationale fællesskab. Opgavens perspektiverende del peger på risikoen for en patologisk samfundstendens hvor en manglende anerkendelse af danskere med anden etnisk baggrund hæmmer udviklingen af det integrerede Selv hos individet såvel som af det integrerede samfund.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider20
VejledereBjarne Jacobsen

Emneord

  • Identitet
  • Anerkendelse
  • Anden etnisk baggrund
  • Mead
  • Honneth