Identifying 'the dirty laundry'

Marc Wacker

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med fokus på Pierre Bourdieus feltteori og ved en gennemgang af udvalgte scener fra det danske komediesketchshow, Det slører stadig, undersøger dette projekt konceptet ’at lufte det beskidte undertøj’ blandt en udvalgt fokusgruppe bestående af danske kvinder med multikulturel baggrund i alderen 19-26 år. Interessen udspiller sig konkret i de magtrelationer, der tager form i italesættelsen af det beskidte undertøj blandt minoritetsgrupper, som bliver bedt om at forholde og identificere sig med diverse situationer og karakterer fra Det slører stadig . Sketchshowet portrætterer på satirisk vis dansk multikulturelt kvindeliv, og projektet fokuserer på de forhandlinger og kampe om positioner i både fiktive og ’virkelige’ scenarier mellem minoriteter og majoriteten, som danske kvinder med minoritetsbaggrund tager i henhold til konceptet ’at lufte det beskidte undertøj’. Resultatet af det analytiske arbejde med det empiriske materiale er, at de fem informanter i høj grad kunne genkende og anerkende scenerne og karaktererne fra de udvalgte sketches som typiske, overdrevne og ofte lidet flatterende. Informanterne opfatter dog kun i meget svag grad Det slører stadig, som et program, der lufter det beskidte undertøj, da indholdet i sketchene i flere tilfælde ikke kan overføres til deltagernes eget liv. Samtidig kan sketchene dog være med til bygge bro mellem to opfattelser af kulturer, der støder sammen, og sketchene kan være med til at bryde sociale tabuer og styrke opfattelsen af den danske kvinde med multikulturel baggrund i en positiv retning. I forhold til Bourdieu opfattelse af kampe i et socialt felt, så viser det sig, at sketchene viser karaktererne bruge forskellige former for kapital til at dominere en aktør i feltet, og kvinderne med minoritetsbaggrund positionerer sig i feltet gennem en genkendt brug af offerkortet og konkurrence-gen.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato14 jun. 2013
VejledereNanna Kirstine Leets Hansen

Emneord

  • det slører stadig
  • dirty laundry