I samfundets tjeneste?

Marie Højlt, Jacob Schultz, Jesper Egelund Pedersen & Camilla Markvardsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I projektet undersøges DRs nye krimiside på internettet. Det søges belyst, hvordan kilder bliver brugt i nyheder og notitser på krimisiden. Kildebrugen og den journalistiske arbejdsproces bliver holdt op imod DRs public service-forpligtelser herunder de programetiske regler. I projektet bliver det blandt andet diskuteret, om internetjournalistik - eksemplificeret ved udvalgte nyheder fra krimisiden - er udtryk for ordentlig journalistik i forhold til DRs egne regler og retningslinier. En af pointerne er blandt andet, at organiseringen af den journalistiske arbejdsproces kan være meget afgørende for produktet, dvs den endelige nyhed.

UddannelserJournalistik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004

Emneord

  • journalistisk arbejdsproces
  • programetiske regler
  • public service
  • brugen af enkeltkilder
  • internetjournalistik
  • politiet som kilde
  • DR