I lyset af mobiliteten: om bystrukturens betydning for transportadfærd

Kristoffer Kejser & Pia Messell

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette projekt tager sit udgangspunkt i transportens miljøproblemer, og de virkemidler man kan anvende i forbindelse med den fysiske planlægning, for at løse disse. Her søger man bl.a. at lokalisere boliger tæt ved byfunktioner for at opnå en mere miljøvenlig transportadfærd. Forudsætningen for at dette virker er imidlertid, at den fysiske struktur faktisk har en selvstændig effekt på folks transportadfærd, og dette er kernen i dette projekt. Vi belyser teoretisk og empirisk hvordan boligområders lokalisering i forhold til indkøbsmuligheder, institutioner, arbejdspladser, fritidsaktiviteter, m.m. kan få betydning for transportadfærden. Det gøres dels ud fra generel litteratur om emnet og dels gennem en kvalitativ case-undersøgelse af to boligområder i Farum. Vores analyse viser, at lokaliseringen kun i nogen grad kan have betydning for transportadfærden, og at dette afhænger dels af individets mobilitet, og dels af den aktivitet, man skal transportere sig til. På baggrund af projektet vurderes lokaliseringen dermed ikke at have nogen videre påvirkning af transportadfærden i sig selv. Hvorfor man må betragte lokaliseringen i samspil med andre virkemidler, der generelt kan nedsætte mobiliteten i en større region.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 sep. 2001
Antal sider148
VejlederePer Homann Jespersen & Birgit Land