I lidenskabens vold: En undersøgelse af lidenskab og længsel i J.P. Jacobsens 'Niels Lyhne'

Ea Normann John, Anne Kristensen, Preben Anders Martensen-Larsen, Rune Eklund Meidell & Rikke Marie Bock Porsager

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport har til formål at undersøge sammenhængen mellem lidenskaben og den eksistentielle læng-sel i J. P. Jacobsens Niels Lyhne, og hvilken betydning dette forhold har for hovedpersonen. Der foretages en narratologisk analyse af romanens komposition, stil og udsigelsesforhold. Formålet med dette er at give et indblik i tekstens principper samt at åbne op for en efterfølgende tematisk indholdsanalyse. I denne ind-drages også andre litteraturforskeres læsninger. Fokus er primært på lidenskabens rolle i spændingsfeltet mellem drømme og virkelighed. Dette opfattes som knyttet til titelpersonens tab af mening, der er opstået i tomrummet mellem den gamle, traditionelle verden og den nye, moderne verden. Efterfølgende diskute-res lidenskabens funktion, sammenhængen mellem form og indhold, om romanen kan opfattes pessimi-stisk eller optimistisk, forfatterens forhold til samtiden samt placering i forhold til naturalisme. Vi konklude-rer, at lidenskaben både er af åndelige og kødelige karakter, og at lidenskaben for titelpersonen kun mo-mentvis giver hans liv samling og mening, for når lidenskaben forvanskes af drømme og illusioner kan den ikke være meningsbærende for individet, ej heller kommer der mening ud af at basere livet på realiteterne alene, for overalt råder tilfældigheden.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2011
VejledereAnne Birgitte Richard

Emneord

 • Narratologi
 • Lidenskab
 • Det moderne gennembrud
 • Tomhed
 • Naturalisme
 • Annemette Hejlsted
 • Nils Soelberg
 • Niels Lyhne
 • J.P. Jacobsen
 • Jørn Vosmar
 • Claudio Magris
 • Frederik Nielsen