I krydsfeltet mellem minoritet, køn og generationer

Camilla Graversgaard Nielsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet tager udgangspunkt i 6 kvalitative interview med 3 døtre (i alderen 17-24 år) med tyrkisk/kurdisk baggrund, født i Danmark, og 4 forældre (3 fædre og 1 mor), der alle er født i Tyrkiet. Undersøgelsen fokuserer på, hvorledes subjektivitet konstrueres gennem kategorierne etnicitet, køn, alder og forældreskab, og hvordan minoritetspositionen forvaltes over tid – fra en generation til en anden i tyrkiske/kurdiske familier. Problemfeltet belyses via socialkonstruktionistiske perspektiver (fx Dorte Marie Søndergaard og Dorthe Staunæs) og med en diskursanalytisk tilgang (Jonathan Potter og Margaret Wetherell). Informanterne formår at kombinere de nævnte kategorier på forskellige måder og skabe nogle komplekse selvfortællinger.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2 maj 2007
VejledereKirsten Hvenegård-Lassen

Emneord

  • socialkonstruktionisme
  • etniske minoritetsunge
  • subjektivitet
  • generationsperspektiv
  • diskursanalyse
  • sociokulturelle rammer
  • intersektionalitet