Hydroponisk Dyrkning af Soja i Danmark - Galt eller Genialt? Hydroponic Cultivation of Soy in Denmark - Absurd og Ingenious?

Betina Brink Laursen, Daniel Ellehammer Larsen, Mads Tømming & Rasmus Alrø Hofmann

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

This paper aims to examine the environmental issue constituted by the Danish import of soy used in pig feed. The problem this poses is that the soy is genetically modified so to be resistant to the pesticide RoundUp. The implication of this is widespread usage of RoundUp on the soy fields in Argentina, causing both environmental and health problems for the local populace. Additionally, more environmental complications arise when taking into account the deforestation realised by the massive demand for more soy fields. Abstract One solution to this issue could be the application of hydroponics. Hydroponics is a technology used to grow plants in soilless environments. The benefits to this type of cultivation are many. First, crops can be grown irrespective of the natural environment. Second, plants experience less disease in hydroponic gardens than in similar conventional systems. Third, hydroponic proponents claim increased yield and higher effeciency than conventional counterparts. Abstract In light of these apparent benefits, this paper will be investigating the extent to which it is possible to utilize locally produced hydroponically cultivated soy to supply the Danish pig industry. Interviews have been conducted with representatives of the Danish pig industry. These representatives are Jesper Pagh, vicepresident of the department of livestock nutrition and pigs at DLG, and Hans Aarestrup, CEO of LaDS. Additionally, this paper features calculations and models of the technological and economic efficiency of hydroponic systems. Likewise, interviews have been conducted with Søren Husted, professor in plant nutrients at the University of Copenhagen, and Torben Chrintz, chief Knowledge Officer at the Danish think tank Concito. The qualitative and the quantitative analysis within this paper applies expert knowdledge as retrieved from the interviews. Abstract In conclusion, the investigation has lead us to conclude that certain aspects of hydroponic cultivation do show promising results. However, some challenges present themselves in the context of utilizing soy for pig feed. The most pressing challenges include the extent of the demand for soy, as well as the amount of energy required to industrialize hydroponic cultivation in Denmark. To some extent this problem would be alleviated, were the soy grown hydroponically in countries with more suitable environments such as Argentina. Gauging current trends in the global populations demand for meat, including pork meat, and, subsequently soy, seems to be on an increase. This is viewed as a realistic scenario, since the population of the world and the global middle class will only grow according to current trend statistics. Dansk: Denne opgave tager sit udgangpunkt i det miljøproblem, som den danske import af soja til brug som svinefoder udgør. Dette problem udgøres primært af faktum, at sojaen, der primært importeres fra Argentina, er genmodificeret til at være resistent overfor RoundUp. Det betyder, at der benyttes store mængder RoundUp på de argentinske sojamarker, hvilket resulterer i både miljøpåvirkninger og sundhedsproblemer hos lokalbefolkningen. Ydermere har den massive efterspørgsel på soja betydet at store områder er blevet afskovet, med miljøorienterede konsekvenser til følge. Hydroponik er en teknologi, hvor man dyrker planter i jordløse systemer. Der er mange fordele ved denne type dyrkning, bl.a. dét at man kan dyrke planter under klimatiske forhold der ellers ikke er gunstige for bestemt typer afgrøder. Ydermere er der færre sygdomsforekomster, mindre sygdomsspredning og en højere effektivitet. Denne opgave søger således at undersøge, hvilket handlerum der er, for at anvende et dansk hydroponisk landbrug til fremstillingen af sojabaseret foder til danske svineavlere. For at besvare denne problemstilling benyttes interviews med repræsentanter for de danske svineproducenter, nærmere bestemt Jesper Pagh fra DLG, vicedirektør for DLGs afdeling for husdyrernæring og svin, og Hans Aarestrup, direktor for LaDS. Ydermere benyttes udregninger og modeller for den teknologiske og økonomiske effektivitet, af hydroponiske systemer. Både den kvalitative og den kvantitative del suppleres med ekspertviden opnået gennem interviews. Nærmere bestemt interviews med Søren Husted, professor i plantenæringsstoffer hos Københavns Universitet, samt med Torben Chrintz, videnschef for tænketanken Concito. I opgaven finder vi, at der er visse potentialer ved hydroponisk dyrkning, men at der også er en række udfordringer og barrierer, for denne teknologi som løsning til det undersøgte formål. Herunder mest tydeligt det, at omfanget af efterspørgslen på soja er så stort som det er samt at det vil kræve store mængder energi tilført. Dette kan i en vis grad løses ved at dyrke sojaen hydroponisk i lande med mere gunstige temperaturforhold, f.eks. Argentina. Såfremt hydryponisk dyrkning kan bidrage til en større effektivitet i dyrkningen af soja, vil man forhåbentlig også kunne undgå afskovning af endnu større områder, i takt med at den globale efterspørgsel på kød stiger. Dette er et ganske realistisk scenario, i takt med at den verdensbefolkningen og den globale middelklasse bliver større.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2015
VejledereRikke Lybæk

Emneord

 • Import
 • Danmark
 • Soja
 • Rentabelt
 • Landbrug
 • Agriculture
 • Hydroponic
 • Feed
 • Deforestation
 • iLUC
 • Cultivation
 • Hydroponik
 • Miljøvurdering
 • Svineproduktion
 • Enviromental
 • Pig
 • Hydroponics
 • Sydamerika
 • Future
 • Foderproduktion
 • Soy
 • Indoor
 • Sojaskrå
 • Alternativ
 • Farming
 • Proteiner