Hvornår har du sidst talt med din statsminister? Et projekt om politisk kommunikation og legitimitet

Patrick Asschenfeldt Andersen, Lise Møller Schilder, Nanna Behrendt Petersen, Albert Rønning-Andersson, Andreas Meyer-Juhlin & Sanne Bøg Krogkær

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt anlægger en kritisk tilgang til udviklingen inden for politisk kommunikation. Venstres valgkampagne i 2001 inddrages som et illustrativt eksempel herpå. Partier tilpasser i højere grad deres budskaber til mediernes nyhedskriterier. Spindoktorer, priming af budskaber, meningsmålinger og andre professionaliserede kommunikationsværktøjer tages i brug. David Beethams teorier omkring legitimitet inddrages, da vi mener, at der ligger et paradoks i at legitimitet i teorien bør opnås gennem en demokratisk dialog men at den i realiteten opnås i kraft af en professionaliseret kommunikation. Pierre Bourdieus begrebsapparat, herunder især habitus, benyttes i analysen af Venstres valgkamp. I diskussionen sættes den eksisterende forsknings positive holdning over for udviklingen op i mod vores kritiske holdning, som bliver understøttet af analyseresultaterne.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2009
VejledereAnders Peter Hansen

Emneord

  • Legitimitet
  • Politisk kommunikation