Hvorfor konflikt?

Rebecca Therese Honoré, Karin Pilgaard Mynster, Leonora Christine Toft Germannsen & Tobias Buch Juhl

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt er et hermeneutisk casestudie omhandlende overenskomstforhandlingerne i 2013 mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening. Projektgruppen var interesseret i, hvilke årsager og omstændigheder der lå til grund for den daværende SFSR-regerings indgreb i konflikten. Projektet tager udgangspunkt i en filosofisk hermeneutisk videnskabsteoretisk retning og metodisk anvendes der kvalitative forskningsinterviews samt casestudie. Den teoretiske ramme består af konkurrencestatsteori som behandlet af Ove Kaj Pedersen og behandler også den danske model som teoretisk ramme. Teorierne bruges tværfagligt til, at analysere vores indsamlede primære empiri. Som sekundær empiri anvendes et bredt udsnit af allerede eksisterende forskning. I analysen forsøges det belyst, hvordan konkurrencestatsteori kan forklare fænomenet som casestudiet omhandler. I konklusionen konkluderes det, at en mulig forklaring på forløbet forud for og indholdet i lovindgrebet som afbrudte konflikten kan skyldes en konkurrencestatspræget tænkning i regeringen

UddannelserBasis - International Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
Antal sider57
VejlederePeter Mølgaard Nielsen

Emneord

  • Kokurrencestat
  • OK2013
  • Overenskomstforhandling
  • Lærerkonflikt
  • Den danske model