Hvorfor historiefilosofi?

Camilla Ibsen & Torben Elleby

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt er en undersøgelse af relevansen og aktualiteten af historiefilosofi. Gennem en dybdegående analyse af Kant og Hegels historiefilosofiske tanker bearbejder vi kritisk deres aktualitet, vi ser på deres historiefilosofiske erkendelser og argumenterer for deres brugbarhed i nutidig tænkning. Dertil inddrager vi kritiske holdninger til historiefilosofi fra Karl Popper, og sætter frankfurterskolen grundlæggere, Horkheimer og Adorno samt den amerikanske filosof Fukuyamas historiefilosofi i relief for på den måde at kunne diskutere forholdet mellem mennesker og historie samt menneskers meningssøgning. Er historiefilosofi mere end ligegyldige spådomme? Er det fuldstændig absurd at udtale sig om, at der er en mening med historien? Kan vi udtale os om fremtiden? Disse spørgsmål besvares ved at sætte historiefilosofien på anklagebænken og spørge: “Hvorfor historiefilosofi”.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2013

Emneord

  • Historiefilosofi
  • Hegel
  • Kant