Hvorfor er vi imod borgerløn? Hvordan kan synet på arbejde muliggøre eller begrænse en modstand mod borgerløn i Danmark?

Joachim Kjær Heidelbach, Stefan Stokic & Nikola Soskic

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne undersøgelse er udarbejdet med henblik på at opnå en indsigt i, hvorfor der modargumente-res mod ideen om borgerløn. Projektet har udarbejdet en undersøgelse med henblik på at opnå ind-sigt i, de kausale kræfter bag mod argumentation. Hertil specifikt, hvordan synet på arbejde er med til at påvirke borgerløns-debatten.

Undersøgelsen tager i sit afsæt udgangspunkt i en sortering og udvælgelse af den væsentligste modargumentation mod borgerløn i Danmark, dette er gjort på basis af en sorterings strategi, der har indsnævret modargumenterne til, kun at indeholde de væsentligste i forhold til problemstillingen, rettet mod synet på arbejde. Dette har resulteret i at de udvalgte, væsentlige modargumenter er ud-fundet til at være ”den moralske pligt til at arbejde” og ”sovepude argumentet”. Hvortil sovepude argumentet baserer sig på det forkerte i, at nogle borgere ville lade deres liv blive finansieret af so-vepuden i form af borgerløn og ikke søge at have en egen forsørgelse og derved blive derhjemme og ikke præstere noget i hverdagen.
Analysen ind i, at undersøge hvad der ligger til grund for disse modargumenter, er udfundet til at have underliggende strukturer forankret i det syn på arbejde der ligger i den kapitalistiske ånd samt konkurrencestatens incitaments struktur. Igennem de udvalgte væsentlige argumenter imod borger-løn er det konkluderet at de to førnævnte strukturer kan siges at have muliggørende påvirkning på, den modstand der hersker imod borgerløn i Danmark.
Dernæst er en undersøgelse af, hvordan et alternativt syn på arbejde kunne influere en evt. be-grænsning i modstanden mod borgerløn, altså er det undersøgt hvorvidt, der gennem et alternativt syn på arbejde kan begrænse modstanden mod borgerløn. Dette er bland andre undersøgt gennem Michael Husen, Zygmunt Bauman og Cato Wadels teorier omkring synet på arbejde, og deres præ-senterede alternative syn på arbejde. Disse alternative syn præsentere i nogle alternative forslag til, hvordan synet på arbejde burde eller kunne anskues og hertil er det analyseret hvordan disse mulig-vis ville kunne begrænse modstanden mod borgerløn. Der er herigennem konkluderet, at der gen-nem alternative syn på arbejde muligvis kan opnå at begrænse den modstand der eksistere mod bor-gerløn i Danmark.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider52
VejlederePeter Mølgaard Nielsen

Emneord

  • Borgerløn
  • arbejde