Hvordan påvirkes makroalgesamfundet i Limfjorden (Danmark) på længere sigt af den invasive makroalge Sargassum muticum

Kristina Clement Bødker Diernæs

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Sargassum muticum (Yendo) Fensholt, som i Danmark kaldes for Sargassotang, stammer oprindeligt fra Asien og er i dag formentlig en af de mest udbredte invasive makroalger i verden. Sargassotang blev opdaget for første gang i Danmark i Limfjorden i 1984, hvorefter den har spredt sig til store dele af sundet. Når Sargassotang først er blevet introduceret til et nyt område, er nogle af dens fordele i forhold til de oprindelige makroalger en høj vækstrate, en effektiv reproduktionsstrategi og gode evner til at udkonkurrere andre makroalger om lys.
Ud fra data fra perioden 1990 til 2012 er 10 transekter i Limfjorden blevet undersøgt for forekomsten af samtlige makroalger (% dækning pr. transekt). Resultaterne i dette studie viste, at Sargassotang havde en stor stigning i forekomsten fra 1990 til 1998, efterfulgt af en markant nedgang i 1999 og et mere stabilt niveau frem mod år 2000. Artsdiversiteten og antallet af makroalger blev påvirket, hvilket kunne sættes i relation til ændringerne i dækningsgraden af Sargassotang fra år til år. Betydningen af Sargassotang for makroalgesamfundet sås også ved, at der i perioden fra 1990 til 1998 var en større ensartethed mellem transekterne i de enkelte år, hvilket skyldtes Sargassotangs dominans, og at flere af de oprindelige makroalger blev undertrykt og muligvis udkonkurreret. Sargassotang forblev den mest dominerende makroalge, også efter at mængden af den stabiliseredes. Den samlede dækningsgrad af oprindelige makroalger inddelt i funktionelle grupper samt flere udvalgte arter blev analyseret. Det viste sig, at især arter, der hører til de læderagtige og groft forgrene makroalger faldt i forekomst samtidig med, at Sargassotang steg, men kun Savtang og Gaffelgrenet Plysalge var negativt korreleret til Sargassotang. Hvilket indikerer, at kun disse to arter påvirkes negativt i konkurrencen om lys med Sargassotang, og ud fra dette blev det foreslået, at den negative udvikling fundet hos de andre arter måske kunne skyldes, at de blev påvirket af andre faktorer f.eks. en varmere vandtemperatur. Derudover blev det fundet, at der fra omkring år 2000 opstod en ligevægt mellem Sargassotang og de oprindelige arter, allerede 15 år efter at Sargassotang blev observeret for første gang. På trods af dette, sås der fortsat ændringer i makroalgesamfundet i Limfjorden, og set i lyset af den generelt stigende temperatur forventes det, at makroalgesamfundet i Limfjorden vil blive ændret mange gange i løbet af det næste århundrede.

UddannelserMiljøbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato24 jun. 2018
Antal sider53
VejledereMorten Foldager Pedersen

Emneord

  • Sargassum muticum
  • Invasion
  • Limfjorden