Hvordan minimeres brænderøgsforureningen i de danske byer? Effektiv regulering af ’passiv brænderøg’

Ryan Lund

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

PROBLEMFORMULERING: Hvilke konkrete virkemidler (herunder udvalgte lovstramninger) kan anbefales for miljø- og sundhedseffektivt samt landspolitisk-centraladministrativt realistisk at reducere brænderøgskoncentrationen i primært byzone i Danmark? METODE: Den resulterende metode er primært et litteraturstudie og sekundært tre kvalitative ekspertinterviews af embedsmænd i Miljøstyrelsen. Som overordnet erkendelsesramme for analysen og diskussionen er bl.a. inddraget planlægningsteoretisk mixed-scanning og Toulmins argumentmodel. Videnskabsteoretisk er rapporten inspireret af udvalgte elementer fra kritisk realisme, aktionsforskning og post-normal science. KONKLUSION: Efter min vurdering er den største årsag til den sundhedsskadelige brænderøgsforurening i dagens Danmark, at de miljø- og sundhedsvenlige opvarmningsalternativer (primært fjernvarme, el til bl.a. varmepumper og naturgas) gradvist er blevet pålagt højere afgifter i løbet af de sidste par årtier, mens individuel brændefyring hidtil er afgiftsfritaget (Energistyrelsen 2013a: 45-47). Det landspolitiske niveau i Danmark har således bidraget til at skabe et betydeligt sundhedsproblem i byzone, hvis løsning derfor ligeledes må adresseres til Christiansborg. Endvidere vil det koste staten en del DUT-midler at implementere og håndhæve hovedparten af de virkemidler, jeg har estimeret til at have høj både miljø- og sundhedseffekt samt landspolitisk-centraladministrativ realisme mht. vedtagelse, som f.eks. at implementere og håndhæve en dansk udgave af Malmø-modellen. I samme kategori kan nævnes en skrotningspræmie til gamle brændekedler, tilskud til efterisolering og til installation af miljø- og sundhedsvenlig opvarmning samt udbygning af fjernvarmenettet til dækning af ca. 70 % af den danske boligmasse inden 2020 (mod ca. 62 % i dag). Til adfærdsregulerende finansiering heraf vil jeg derfor anbefale et initierende forureningsafgifts-niveau på funktionelle individuelle brændefyringsenheder på gennemsnitligt ca. 1.500 kr. pr. år pr. enhed, som bør differentieres efter beliggenhed, modeltype og evt. anvendelsesomfang. Denne forureningsafgift har jeg estimeret til i udgangspunktet at indbringe et årligt provenu på ca. 1,2 mia. kr. Hvad angår vedtagelse af nævnte virkemidler på det politiske niveau, er miljø- og sundhedseffektiv regulering af luftforureningen i Danmark helt i tråd med regeringsgrundlaget. Bl.a. baseret på offentlige udtalelser fra gruppeformand og miljøordfører for Enhedslisten, Per Clausen, er det min vurdering, at Enhedslisten er positive over for at regulere brænderøgsforureningen i Danmark og kan forventes at støtte et regeringsudspil.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato4 mar. 2014
VejledereTyge Kjær & Ole Hertel

Emneord

 • brændeovnsforurening
 • brænderøgsforurening
 • lovgivning
 • virkemidler
 • forurening
 • folkesundhed
 • regulering
 • brændeovne
 • luftforurening
 • brænderøg
 • sundhed
 • miljø