Hvordan kan vi forstå mobning blandt voksne mennesker?

Rikke Larsen, Maria S. Jensen, Nina Wilcke, Stine Nystrøm Tandrup & Ditte Hammer Priebe

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I følgende rapport tages udgangspunkt i socialkonstruktionismen og dennes forståelse af de processer, der finder sted i forbindelse med mobning på en arbejdsplads. Første kapitel i rapporten fokuserer på den traditionelle opfattelse af mobning, hvilket vi videre problematiserer. Derefter introducerer vi socialkonstruktionismen ud fra Kenneth J. Gergens teori. Da der bl.a. fokuseres på personlighedens rolle i den traditionelle opfattelse af mobning, ser vi på Gergens forståelse af selvet. Dette leder os videre til at se på positionering som specifikt behandler de processer, hvori det enkelte individ konstituerer sin identitet. Der fokuseres altså på, at det er det relationelle frem for det essentielle. Sidste del af vores opgave er mere analyserende og diskuterende med henblik på at eksplicitere nogle af de inter-psykiske processer, der finder sted, når der er tale om mobning på en arbejdsplads.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005

Emneord

  • arbejdsplads
  • Mobning
  • Relationer
  • voksne mennesker
  • socialkonstruktionismen
  • positionering