Hvordan gør man(d) skole?

Michelle Vestbo

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Afhandlingen undersøger drengelevers forståelser af skoleliv og køn gennem et poststrukturalistisk perspektiv. Teoretisk afprøver afhandlingen en integration af et sprogteoretisk greb i analysen og taler senere for en videreudvikling af grebet til brug i socialpsykologiske sammenhænge. I analysen af drengeelevers skoleliv og kønsforståelser frembringes nye måder at anskue drenge og piger på i folkeskolen. Afhandlingen undersøger, hvordan drenge forstår deres folkeskoleliv og hvilke kønsforståelser, de giver udtryk for. Gennem kvalitative forskningsinterview med drenge fra en 8. klasse viser afhandlingen, at drengene skaber en fortælling om folkeskolelivet som inddelt i to perioder. Det er en fortælling, som handler om forandringen fra dreng til mand. Gennem R. W. Connells forståelser af maskuliniteter viser afhandlingen, at drengene hierarkiserer former for maskulinitet både i det tidlige og i det nutidige skoleliv. Den viser, hvordan hegemonisk maskulinitet underordner andre former for maskulinitet og dermed hvordan det er umuligt at performe andre former for maskulinitet for drenge i folkeskolen. Derudover viser afhandlingen, hvordan drengene sætter sig selv i relation til og i opposition til pigerne. Gennem dette vises, hvordan det maskuline køn underordner det feminine. Dermed viser afhandlingen, hvordan der i folkeskolen både er hierarki mellem maskuliniteter og mellem henholdsvis det maskuline og det feminine køn, hvor det maskuline italesættes som det voksne og det feminine som det barnlige.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 jan. 2012
VejledereJo Krøjer

Emneord

  • Køn
  • Kønshierarkier
  • Positionering
  • Modalpartikler
  • Maskulinitet
  • Folkeskole
  • Drenge
  • Performativitet