Hvordan forholder alle de her mennesker sig til døden? - Det undrede jeg mig over en kold forårsdag på Nørreport station

Christina Nellemann Sørensen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

I dette projekt har jeg undersøgt, hvordan mennesket har det med døden, udforsket gennem dets egen livsverden. Derudover har jeg inddraget, om det gør en forskel at være religiøst troende.
Gennem tre kvalitative interviews med to ikke-troende og én troende, har jeg indsamlet empiri, der hjælper til at belyse denne interesse. Desuden redegøres for de to teoretikere Irvin D. Yalom og Viktor E. Frankls anskuelser af, hvordan de mener mennesket generelt forholder sig til døden. Teoretikerne arbejder med begrebet dødsangst, og hvorvidt livet er meningsløst eller meningsfuldt. Dette inddrages i analysen af empirien.
I projektet fremgår det at døden har to forskellige funktioner: som afslutningen på livet, og som det der eksisterer efter livet, eller netop ikke eksisterer, alt efter hvilke informanter vi spørger. Når vi skelner mellem disse to funktioner, skabes det tydeligste skel mellem forholdet til døden som religiøs og ikke religiøs i den sidste funktion. Til slut diskuteres religionens placering rolle i forbindelse med samfundets syn på døden.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2019
Antal sider29
VejledereBjarne Jacobsen

Emneord

  • Døden
  • Religiøsitet
  • Eksistens
  • Yalom
  • Frankl