Hvordan dagbladenes brugere kan styrke dokumentation og hjælpe journalisten via Facebook

Niels Krogh Søndergaard

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Denne specialerapport undersøger, hvilket potentiale der kan være i, at journalister rækker hånden ud til nyhedsbrugerne på Facebook. Rapporten er både en præsentation af praktiske værktøjer, som kan bruges til at opbygge historier i et community, og det er en vurdering af værktøjernes gennemslagskraft hos brugerne. Afhandlingen behandler potentialet for bruger-input. Igennem en indholdsanalyse af interaktionen mellem journalister og brugere hos syv af de store dagblade. Grundlaget for indholdsanalysen er dagbladenes egne Facebook-sider. Derudover analyseres resultaterne fra Facebook-projektet En Fod Indenfor, www.facebook.com/enfodindenfor . En af konklusionerne på både indholdsanalysen og Facebook-konceptet er, at brugerne oftere bidrager med input af høj kvalitet, hvis de motiveres omkring et journalistik tema, som er relevant for dem personligt. Konklusionerne fra indholdsanalysen er, at journalisterne mest bruger Facebook-sider til at starte debatter blandt brugerne. Det er relativt sjældent at journalisterne henvender sig for at få input eller hjælp fra brugerne. Journalisterne synes heller ikke at samle op på brugernes debatter og spørgsmål. En vigtig pointe er dog, at det kan kræve en stor indsats at ingangsætte og vedligeholde et community omkring et journalistisk tema. Resultaterne af begge analyser opsummeres til et sæt anbefalinger til nyhedsredaktioner (se ‘Koncept’). Kontakt rapportens forfatter på nielskrogh@facebook.com

UddannelserJournalistik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato12 sep. 2012

Emneord

  • koncept
  • dokumentation
  • sociale medier
  • Facebook-brugere
  • CAR
  • Participatory Journalism
  • nyhedsbrugere
  • Facebook
  • deltagende journalistik
  • social media