Hvor skal jeg bo? Etniske minoriteters samling i bestemte boligområder

Sif Petersen, Katrina Rasmussen, Millie Weng & Stine Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt har forsøgt at forstå hvorfor etniske minoriteter bosætter sig samlet. Ved at benytte Bourdieu og Honneth, har dette projekt fastlagt at der eksisterer utallige strukturer, som er medbestemmende for hvor etniske minoriteter bosætter sig. Gennem hele dette projekt er den kritiske realisme blevet benyttet. Dette har medvirket til at projektet har opnået en større forståelse for fænomenet, ved at dykke ned under overfladen og på denne måde, skabe en forståelse for hvorfor etniske minoriteter bosætter sig samlet i adskillige dele af verdenen. Konkret har dette betydet, at projektet, med inspiration fra den morphogentiske tilgang, har analyseret, hvordan samspillet mellem aktør og struktur gør sig gældende over tid. Ved at gøre dette, har projektet konkluderet at det ikke udelukkende er de strukturelle rammer, som er bestemmende for, hvor etniske minoriteter bosætter sig, men at aktøren dertil kan påvirke dem og på denne måde uundgåeligt forandre dem.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2012
VejlederePeter Hegelund Skriver

Emneord

  • Bourdieu
  • Minoriteter
  • Segregering
  • Honneth