Hvor skal det aktive medborgerskab stå?

Danni Nielsen & Hans Peter Vahl

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

For at få en forståelse af hvordan begrebet ”aktivt medborgerskab” på kort tid er kommet til at spille en rolle i lokalpolitisk kommunikation, vil vi først foretage en sporing af diskursen omkring begrebet og se nærmere på hvilke faktorer og aktører, der har været med til at definere det. Herefter vil vi klargøre, hvordan trepartsrelationen mellem politikere, medier og borgere kommer til udtryk i kommunalpolitisk regi, for at skabe baggrund for en vurdering af, hvordan det lokalpolitiske kommunikationslandskab tager sig ud. Ovennævnte diskurstilgange vil ske med ud fra en behandling af Anders Esmark, Peter Kjær og Ove K. Pedersens teser om det politiske kommunikationssystem som værende opdelt i et samfundsøkonomisk og et offentlighedens sprog. Vi ønsker med denne fremgangsmåde at undersøge hvilke kommunikative udfordringer, der er forbundet med de kommunale aktørers opfattelse og artikulation af begrebet aktivt medborgerskab i Assens kommune. Som et redskab til at skabe en større forståelse og bedre kommunikation mellem kommunalpolitikerne og de unge borgere i Assens kommune, har vi designet en workshop, kaldet ”Demokratilaboratoriet”. Dette er tiltænkt at skulle virke som fundament for en mulig fremtidig dialogisk platform, der kan bistå aktørerne i en gensidig forståelse for og udbredelse af begrebet. Workshoppen er at betragte som denne opgaves produkt. Gennem en produktanalyse af denne workshop, med inspiration fra Louise Phillips dialogiske teoriramme: The Integrated framework for analysing Dialogic Knowlegde Production and Communication (IFADIA), vil vi se på hvilke muligheder, der er indeholdt i dialogisk kommunikation, og som kan benyttes til at imødekomme udfordringerne i forhold til kommunikationen om det aktive medborgerskab. Dertil vil vi via videomediet, som alternativ kommunikationsmetode etablere en utraditionel dialogform, hvor den nye viden omkring begrebet ”det aktive medborgerskab” audiovisuelt bliver overleveret til politikerne, og normativt burde kunne fungere som information om 1) målgruppens livsverden, 2) ændring i diskursen om det aktive medborgerskab og 3) dialogskabende element.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2014

Emneord

  • aktivt medborgerskab