Hvor går grænsen? Hvordan højtuddannede kvinder håndterer at balancere mellem familie- og arbejdsliv.

Henriette Toxværd & Ninette Dadiah

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Temaet for specialet er håndteringen af forholdet mellem arbejds- og familieliv i en senmoderne kontekst, hvor casen er højtuddannede kvinder med et eller flere børn. Problemformuleringen beskrives således: ”Hvordan oplever højtuddannede kvinder i Storkøbenhavn deres familiære og arbejdsmæssige vilkår, og hvordan håndterer de kombinationen af familie- og arbejdsliv?” Teoretisk trækkes der på teori om det senmoderne, det fleksible arbejde og den senmoderne familie. Der lægges særligt vægt på den britiske sociolog Anthony Giddens’ begreb om ’refleksivitet’ og tidslig- og rumlig adskillelse og den tyske sociolog Regina Becker-Schmidt’s begreb om ’ambivalens’. Informanterne er udvalgt gennem dels en sneboldmetode, dels via et arrangement i DJØF’s barselsklub. Informanterne er udspurgt ud fra et kvalitativt forskningsinterview.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereMichael Svendsen Pedersen, Lars Dencik & Hanne Marlene Dahl

Emneord

  • Familie-og arbejdsliv. Det fleksible arbejde. Senmodernitet.