Hvor går grænsen?

Randi Arndtzen & Rikke Jespersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

#Debatten i Danmark omkring prostitutions moralske og legale status er temmelig uoverskuelig og uredelig. En af de ting der kan være med til at forstyrre debatten er at mange danskere mener at prostitution er moralsk uacceptabel, men at det alligevel bør være et legalt erhverv. Vi kan godt forstå denne position, men vi mener at den er problematisk idet vi mener at der som udgangspunkt bør være en overensstemmelse mellem lov og moral. Vi har derfor valgt at se på en liberalistisk position der argumentere for en legalisering ud fra en moralsk accept af prostitution. Denne position bliver repræsenteret af følgende tre teoretikere: Igor Primoratz, Lars Ericsson og David Richards (herefter kaldet PER). Vi vil forsøge at danne et overblik over de centrale argumenter som de tre teoretikere udfolder i deres forsvar for at prostitution er moralsk acceptabel og at det bør være en legaliseret profession på linie med andre. Vi vil lave en analyse, en præcision og en kritik af deres argumenter. Herunder vil vi fokusere på følgende: 1. Hvis valget om at starte som prostitueret er et autonomt valg, hvilke konsekvenser kan det så sige at have for prostitutions moralske status? 2. Hvis prostitution er skadeligt for de udøvende kvinder, hvilke konsekvenser kan det så siges at have for prostitutions moralske status? 3. Synes prostitution at være et erhverv på linie med andre erhverv? Vores fokusgruppe er den gruppe af prostituerede hvor graden af frihed og socialt overskud er størst. Vi redegør kort for de forhold disse kvinder lever under i Danmark Efter at have lavet en kritisk analyse af PERs argumenter må vi dog konstatere at vi ikke er blevet overbeviste af disse. PER vil stort set acceptere prostitution som den er i Danmark i dag, og når vi ikke kan tilslutte os dette, så er det fordi vi ikke kan acceptere den kontrakt-tænkning og de implicitte funktionalistiske og dualistiske præmisser som vi har afdækket bag deres argumentation. Vi må derfor konkludere at vi kun kan anerkende prostitution moralsk hvis: - prostitution vælges autonomt og frit kontinuerligt, - den prostituerede ikke skadedes mere end ved andet almindelige arbejde - det ikke havde mere nedværdigende karakter end andet almindeligt arbejde - de fremanalyserede problemfelter kan løses. Disse krav er ikke opfyld i dagens Danmark og vi synes det er svært at se hvordan de overhovedet kan opfyldes. Hvis man kunne skabe nogle samfundsmæssige rammer således at kravene kunne tilfredsstilles, så ville vi dog være villige til at acceptere prostitution. Afslutningsvis gives der eksempler på hvilke mulige politiske scenarier, der ville kunne opfylde disse krav.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatFilosofi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereThomas Søbirk Petersen

Emneord

  • Prostitution
  • Liberalisme
  • Moral
  • Autonomi