"Hvis du skal ryge herinde, så kan du godt gå udenfor!"

Tine Marie Pedersen, Sara Vogt Bøgsted, Camilla Høj Eggers & Kristine Mulvad Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet tager udgangspunkt i paradokset om et større fokus på individets frihed i et samfund med flere påbud og love. Vores undren går på, hvordan sundhed og ”det gode liv” defineres, og om det kan betragtes som en individuel proces, eller det er en styring fra samfundets institutioner. Projektet omhandler rygning og hvordan denne diskurs har ændret sig. Vi anvender folketingsdebatter omhandlende lovforslag om røgfri miljøer tilbage til 1987 og frem til rygeloven 2007. Disse bruges til at analysere hvordan rygeloven fra 2007 er blevet muliggjort. Ydermere gør vi brug af et fokusgruppeinterview med udgangspunkt i rygeloven 2007 og en rygestopkampagnen “Hver eneste cigaret skader dig” fra 2009 lavet af sundhedsministeriet. Vi vælger at tage et diskursanalytisk standpunkt, hvilket også afspejler projektet metodiske og videnskabsteoretiske tilgang. Teoretisk er vi inspireret af Michel Foucaults teori om governmentality og elementer fra hans genealogi.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2010
VejledereAnders Peter Hansen

Emneord

  • Diskurs
  • Genealogi
  • Fokusgruppe
  • Governmentality
  • Rygning
  • Foucault
  • Socialkonstruktivisme