Hvirvelfusion

Michael Skytte Petersen, Erik Hillo Lørup & Anders Rossen-Jørgensen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

I dette projekt har vi undersøgt hvordan fusionstiden af tre hvirvler placeret
ligefordelt på en cirkel afhænger af Reynoldstal og hvordan det adskiller sig
fra et system bestående af to hvirvler med ens hvirvelstyrke, hvor begge sy-
stemer er i to dimensioner. Dette gør vi ved at gennemgå relevant teori for
problemet, såsom Navier-Stokes ligning og udledningen af vorticitetsligning.
Vi gennemgår hvordan fusion af to hvirvler foregår, og hvordan sammen-
hængen mellem fusionstiden og Reynoldstal er for tohvirvelsystemet. For
det samme system viser vi, at grunden til at proportionaliteten mellem fu-
sionstiden og Reynoldstal afviger, skyldes den asymmetriske vorticitet som
kommer af advektionsleddet. Denne asymmetri presser centrer sammen. For
tre hvirvler ser vi også, at der er direkte proportionalitet mellem fusionstiden
og Reynoldstallet, og at denne proportionalitet gælder for højere Reynoldstal
end for tohvirvelsystemet. I analysen af de asymmetriske vorticiteter fandt
vi ud af, at der ikke er noget, som tyder på at hvirvelcentrene bliver presset
mod hinanden i samme grad som for tohvirvelsystemet.

UddannelserFysik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jan. 2018
Antal sider80
VejledereJesper Schmidt Hansen

Emneord

 • Hvirvel
 • Hvirvler
 • Hvirvelfusion
 • Vortex
 • Vorticitet
 • twerking
 • forunderligt fænomen
 • kaffehvirvler
 • Navier-stokes ligning
 • Vorticitetsligning
 • Lamb-Oseen
 • Core-Growth model
 • multi-gaussiske model