Hverdagsliv & byplanlægning i Mjølnerparken

Lea Allingham Nielsen, Julie Fischer-Nielsen, Brian Hansen, Sara Loisa Matikainen, Jesper Minor Hansen & Louise Overgaard Ploug

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med udgangspunkt i Lefebvres begreb om den sociale rumlighed, har vi foretaget en undersøgelse af hverdagslivet i Mjølnerparken, med henblik på at søge en forståelse af de barrierer, der er blandt beboerne for deltagelse i opstartsfasen af områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret.Disse barrierer er søgt vendt til muligheder gennem en udvidet forståelse af det aktive medborgerskab og politisk deltagelse, en tilgang der prioriterer de eksisterende fællesskaber, netværk og aktiver der foreligger i Mjølnerparken. Dermed argumenterer vi for en afstandtagen fra den performative deltagelsesform og ønsker i stedet at styrke af de uformelle former for politisk deltagelse. Dermed pointerer vi behovet for en vægtning hverdagslivets nuancer og forskellighed i en byplanlægningskontekst.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • kropslighed
  • Henrí Lefebvre
  • det levede liv
  • hverdagsliv
  • praksis
  • Mjølnerparken
  • områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret
  • politisk deltagelse
  • Amin og Thrift
  • aktivt medborgerskab