Hver eneste cigaret skader dig - men hvorfor et rygestop, hvis rygning giver livskvalitet?

Pernille Lundegård Christensen, Sofie Skovsager Mouritsen & Thilde Hedegaard

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Resumé
I dette projekt undersøges, hvordan diskurser om rygning styrer rygernes adfærd, og hvilke
positioneringsmuligheder dette skaber. Til at undersøge dette tages der udgangspunkt i
rygekampagnen ‘Hver eneste cigaret skader dig’ for at få indblik i, hvordan den, som
selvteknologisk virkemiddel, skriver sig ind i og er medproducent af bestemte diskurser om
sundhed og rygning.
Dette belyses med Michel Foucaults teori om governmentality, samt hans forståelse af
biopolitik og Bronwyn Davies og Rom Harrés teori om positionering. På baggrund af dette
søges en forståelse af, hvorfor rygerne fortsat ryger, på trods af kendskab til rygekampagner.
Projektet anvender kvalitative metoder. Gennem tre semistrukturerede interviews skabes der
indblik i rygernes perspektiver i forhold til rygning. Ligeledes foretages en diskursanalyse af
de transskriberede interviews samt rygekampagnes materiale, for at få indblik i diskurser om
rygning. Diskursanalysen tager afsæt i Norman Fairclough metode.
På baggrund af projektets analyse kan det konkluderes, at der hersker mange forskellige
diskurser om rygning. Rygerne taler sig ind i rygkampagnens diskurser og lader sig styre af
disse, hvilket skaber bestemte positioneringsmuligheder. Samtidig konstruerer rygerne selv
diskurser, som skaber andre positioneringsmuligheder. På trods af, at de taler sig ind i
kampagnes diskurs om, at rygning er skadelig, tyder det på at rygernes diskurser om,
eksempelvis, at rygning giver livskvalitet, har en større værdi for rygerne, hvorfor de fortsat
ryger.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2018
VejledereCharlotte Chalmer Rasmussen