Hvem definerer det bæredygtige landbrug: En undersøgelse om Bæredygtigt Landbrugs kommunikative strategi

Maja Rasmussen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger den diskursive kamp der foregår om at definere hvad et bæredygtigt landbrug er. Undersøgelsen tager udgangspunkt i organisationen Bæredygtigt Landbrug, som i mange år har været i en pressekamp med Danmarks Naturfredningsforening på grund af deres forskellige og modstridende opfattelser af landbrug og natur i Danmark. I modsætning til deres medorganisation Landbrug & Fødevare anvender Bæredygtigt Landbrug en anderledes kommunikationsstrategi. Undersøgelsen søger at besvare problemformuleringen ”Hvilke udfordringer har Bæredygtigt Landbrugs kommunikationsstrategi?”. Til at besvare denne problemformulering anvendes der artikler og dokumenter, hvor der analysen anlægges et diskursteoretisk og retorisk perspektiv. Resultaterne af analysen påpeger at Danmarks Naturfredningsforening og Bæredygtigt Landbrug er stærke spillere i den diskursive kamp, fordi de begge taler ind i nogle herskende diskurser. Kampen der foregår imellem de to organisationer kan imidlertid anskues som håbløs. Diskurserne, de hver især taler ind i, har grundlæggende ideologiske forskelle og såkaldte antagonistiske relationer. Det betyder at de er gensidigt udelukkende og ikke kan herske på samme tid. I BL’s kommunikative strategi anvendes der oftest argumenter, som taler ind i en aflejret diskurs, hvilket svækker deres strategi i den diskursive kamp om at definere det bæredygtige landbruget.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jun. 2019
Antal sider39
VejledereBo Elling