Hvem dømmer? Kriminaliseringen i frygtsamfundet

Kasper Krag Andreasen, Thomas Nielsen, Benjamin Schwarz & Kenneth Tønnes Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dansk referat: Vores projekt har fokus på den dømmende magts mulighedsbetingelser i et frygtsamfundsperspektiv med udgangspunkt i Lømmelpakken. Vi har ud fra Foucaults dispositivbegreb, analyseret hvorledes frygtsamfundet påvirker de rationaliteter, som kommer til udtryk gennem behandlingen af Lømmelpakken i den offentlige cirkulation (Judith Butlers framing-teori) samt lovbehandlingerne og høringssvarene (en guvernementalitetsanalyse med Foucault og Michael Deans teoretiske begreber). Dette har vi gjort med henblik på at diskutere, hvad det betyder for den dømmende magts mulighedsbetingelser i relation til styringsrationaliten, befolkningens retsikkerhed og frygtperspektivet. English abstract: Our project focuses on the Danish judiciary's ability to control the prerogative rights in a “fear society” paradigm. Our analysis is a case study of the act “Lømmelpakken” that was passed late November 2009 just before the COP15 summit in Copenhagen. Using Michel Foucaults “dispositif” as an overall framework for the analysis, we analyze how the (fear society's) rationalities in connection to act is form in the public circulation (Judith Butler’s framing-analysis) as well as in the policy process (a guvernmentalityanalysis drawing on Foucault and Michael Dean). The analysis concludes with a discussion of the Danish judiciary's ability to control the prerogative rights in relation to the governmentality, the rule of law/the public’s legal rights and the effect of fear society paradigm.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jan. 2011
VejlederePelle Korsbæk Sørensen

Emneord

 • Sikkerhed
 • Domstolene
 • Den dømmende magt
 • Frygt
 • Framing
 • Retssikkerhed
 • Retsstat
 • Høilund
 • Dispositiv
 • Governmentality
 • Foucault
 • Butler
 • Lømmelpakken