Hvad skete der med omsorgen?

Mads Andersen & Jon Benkert Holtet

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi har i dette projekt foretaget en hierarkisk feltkonstruktion for at se, hvilke logikker og strategier danske sygeplejersker anvender i deres omsorgsarbejde, og hvilke positioner de kan indtage. Vi har holdt disse konstruerede positioner op mod den reformerede sundhedssektor, der kendetegnes ved et fokus på effektivisering og kvalitetssikring, for at se, hvilke positioner, der klarer sig bedst. For at gøre dette har vi brugt Pierre Bourdieus begrebsapparat og metode med fokus på begreberne felt, kapital og doxa. Vi har desuden foretaget interview med fire sygeplejersker for at underbygge vores konstruktion. Vi konkluderer, at de omsorgspositioner der passer bedst ind i den reformerede sundhedssektor, og derfor har størst mulighed for at bestemme doxa i feltet, er dem, der har en teknokratisk tilgang til omsorg. De mere traditionelle positioner, der har fokus på omsorg som noget relationelt, har dårlige kår i den reformerede sundhedssektor, og tiden til at udføre dem bliver mindre. Den rent fysiske omsorg er allerede på vej ud af sygeplejen, og det kan tænkes, at den holistisk samtale-baserede sygepleje også vil blive nedprioriteret i fremtiden.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jan. 2014

Emneord

  • Profession
  • Bourdieu
  • Sygepleje
  • Omsorg