Hvad når det dårlige arbejde også er godt? - udvikling af bæredygtighed i kokkenes arbejde i restaurationsbranchen

Bettina Brun Pedersen, Christiane Clausen & Kristina Sehested Jørgensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet behandler problemstillingen: hvordan kan der skabes bæredygtighed i kokkenes arbejde i restaurationsbranchen? Ud fra indsamlet empiri findes kokkenes orientering i arbejdet, og med viden herom analyseres og diskuteres hvordan, bæredygtighedsproblemer i kokkenes arbejde kan overkommes.”Højt fysisk og Psykisk arbejdstempo”, ”Stor bevægelighed” og ”Lange og Skæve arbejdstider” fremhæves af kokkene som de mest problematiske årsager til, at mange forlader restaurationsbranchen efter relativ kort tid. Problemerne fremlægges af kokkene med en vis ambivalens, fordi de også ligger til grund for, at det er det mange kokke motiveres af i deres arbejde. Ud fra kokkenes orienteringer behandles disse ambivalente forhold for at finde frem til, hvordan de kan overkommes uden at tage meningen fra arbejdet. Løsningsorienteret fremlægges det, at for at skabe bæredygtighed i kokkenes arbejde, må der skabes rytmer i arbejdet. Afslutningsvis åbnes der op for, hvad der på arbejdspladsniveau kan gøres for, at miljøet fordrer rytmer, der integrerer et bæredygtighedsperspektiv og reflekterer over fagforeningens rolle i forhold til dette.

UddannelserArbejdslivsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato23 jun. 2010
VejledereHenrik Lambrecht Lund

Emneord

  • Restaurationsbranchen
  • Bæredygtighed