Hvad med kulturen?: Kulturradikalismen og det moderne

Sisse K Jensen, Andreas B Sindberg, Sidse-marie Olsen, Maria B Farver, Helene J Niclasen, Rikke L Rasmussen, Åsmund F Bakkevig & Signe H Flygare

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges den kulturradikale bevægelse i Danmark og dens udvikling med et kulturhistorisk og sociologisk udgangspunkt. Vi ser på baggrunden for bevægelsens opståen i 1870’erne med fokus på Georg Brandes’ idéer og undersøger de kulturradikale mærkesager; kunst og kultur, ligestilling og seksualitet samt pædagogik og skole i 1930’erne og 1960’erne. Ud fra sociologen Dag Østerbergs definition af det moderne, analyserer og diskuterer vi sammenhængen mellem kulturradikalismen og moderniteten. I en perspektivering undersøger vi etableringen af de kulturradikale idéer i samfundet og ser på bevægelsen fra det moderne til det postmoderne for at søge en forklaring på den kulturradikale bevægelses forsvinden. Vi konkluderer at der er en tydelig sammenhæng mellem den kulturradikale bevægelse og det moderne. I takt med den fremskredne og komplekse udvikling af det moderne, har de kulturradikales store fortælling om fornuft, det frie individ og fremskridt udspillet sin kritiske rolle i moderniteten.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • kulturradikal
  • moderne
  • kulturradikalisme
  • modernitet