Hvad med de ufaglærte? En undersøgelse af samfundets håndtering af ufaglærte.

Elise Aastrup, Sara Lisberg Larsen & Cecilie Riis Gadegaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger de vilkår som ufaglærte dagpengemodtagere lever under i Danmark, som tydeligt har forandret sig med overgangen fra industrisamfundet til det postindustrielle samfund. Ufaglærte borgere udgør i dag knap en tredjedel af den ledige arbejdsstyrke i Danmark. Dette skyl- des at mange ufaglærte arbejdspladser outsources samt at vi er overgået til et videns- og teknologi- samfund, hvor man i højere grad efterspørger kompetencer der er opnået gennem uddannelse. Pro- jektets empiri tager form af ekspertinterviews, gruppeinterviews med ufaglærte borgere samt en spørgeskemaundersøgelse. Dette skal klarlægge hvorvidt aktuelle politiske indsatser på dagpenge- området virker efter hensigten, samt klarlægge de sociale konsekvenser de nye arbejdsvilkår kan have for ufaglærte dagpengemodtagere. Analysen koncentrerer sig om de nye sociale risici der er opstået for ufaglærte som samfundsgruppe samt for ufaglærte dagpengemodtagere i overgangen til det postindustrielle samfund. Derudover vil analysen omhandle hvorvidt den politiske indsats over- for denne målgruppe virker efter hensigten, og om den seneste dagpengereform kan ses som et ud- tryk for en overgang fra den klassiske velfærdsstat til en konkurrencestat samt om konkurrencesta- tens politik i så fald skaber nye sociale risici for målgruppen. Afslutningsvis bliver det diskuteret hvorvidt der er plads til ufaglærte borgere i fremtidens Danmark.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2015
VejledereKlaus Rasborg

Emneord

  • dagpengereform
  • ufaglærte