Hvad har du med i din kuffert? En undersøgelse af hvordan emotionel data om migration kan formidles gennem en performativ kuffert

Laurits Svarrer Pedersen, Amalie Bournonville Tang Smedemark & Jonathan Elmgaard Isaksen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Denne opgave er en undersøgelse af kommunikation af kompleks og emotionel akademisk data i interviewform, omhandlende migration og følelsen af hjem. Gennem et performativt kuffertdesign, søger opgaven at besvare hvordan en sådan data kan formidles i en multisensorisk, kropslig oplevelse. Opgaven anvender en iterativ designproces, som grundlag for undersøgelser af affekt, sanseetnografi, hjemlighed, samt emotionelt- og human-centered design. Den stiller spørgsmål til hvordan man kan kondensere den emotionelle essens af dataen, og besvarer dette ved at anvende en affektiv refleksiv analyse af interviewet, og teorier om forholdet mellem fysiske objekter og deres potentiale for at kommunikere affekter og emotioner. Opgaven reflekterer yderligere over vidensskabsteorien omkring situeret viden og positioneringen som aktivt deltagende forsker, i skabelsen af designs der kommunikerer emotionel data. Opgaven konkluderer, gennem et prototypedesign, at en kuffert indeholdende en samling fysiske objekter, kan kommunikere den emotionelle essens af et datasæt ved at skabe en multisensorisk oplevelse der anvender lyde, billeder og objekter til at opfordre modtageren til at reflektere over emnet migration i relation til deres eget liv.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2019
Antal sider65
VejledereUlrik Schmidt

Emneord

  • Emotional
  • data
  • migration
  • kuffert
  • performativ
  • emtionaldesign