Hvad er meningen?

Clara Albeck Japsen, Line Bøgelund Sand, Signe Lange Hansen, Mia Bille Simonsen, Laila Nørrekjær Nielsen & Stine Holm Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne opgave er en analyse af ”Tuneserloven” (L69) og ”lovforslaget om dommere fremtræden i retsmøder” (L98). Som baggrund for analysen har vi inddraget sociologisk og politologisk teori: bl.a. Giddens og Baumann teorier om de senmoderne samfund, Habermas’ teori om den borgerlige offentlighed og Tocquevilles teori om foreningers betydning i demokrati. Vi har inddraget følgende teoretikere, for at identificere nogle samfundsmæssige tendenser, som udgangspunkt for vores analyse af loven og lovforslaget. De tendenser vi identificerer i opgaven, sammenligner vi med eksperters beskrivelse af populismens kendetegn. Dette munder ud i en mulig medforklaring på opkomsten af loven og lovforslaget.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2009
VejledereInger Jensen

Emneord

  • demokrati
  • Lovforslaget om dommeres fremtræden i retsmøder
  • grundlovsmæssighed
  • Tunserloven
  • senmoderne samfund
  • populisme
  • retssikkerhed