Huller i Verden

Bjarke Bender Justesen, Matias Hjulmann Seidler, Frederik Wagner Hammerich & Kim Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Tanken er i uro. Den er aldrig sig selv. Det er det endnu utænkte der tvinger os til at tænke. Tanken er den rene forskel eller forskydning; en disharmoni eller disonnans der er uforenelig med individet. Tankens uro viser sig som irreducible begivenheder der aldrig gentager sig. Frihedens mulighed tegner sig i tilblivelsesprocesser som udfolder sig i kraft af en bevægelse imellem det værende; i en flugt igennem det mellem-værende, ad Hullerne i Verden. Det andet mulige realiserer menneskets mulighed for frihed som en bliven-anden. Tankens had til sig selv fremstår således som det element der skaber det virkelige. Etik må orientere sig mod denne bevægelse for at afværge den transcendentale morals paradoks: livet er mangfoldigt og i evig forandring, så hvordan kan dets indhold vurderes moralsk i forhold til transcendente principper? En immanent etik, derimod, bygger på en erkendelse af at det etiske udspiller sig mellem normerne, dvs. når et givet moralsk værdimønster kritiseres og forhandles. En sådan forståelse udspringer af en forkastelse af essenstanken til fordel for en procesmetafysik der betragter bevægelsen og det mellem-værende, altså tilblivelsen, som det, der konstituerer det virkelige.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 jan. 2011
VejledereErik Bendtsen

Emneord

 • substans
 • begivenheden
 • fornuft
 • legeme uden organer
 • Félix Guattari
 • kvalitetens metafysik
 • kaos
 • moralens paradoks
 • tilblivelse
 • Robert M. Pirsig
 • substansmetafysik
 • frihedens mulighed
 • blive-anden
 • fantasi
 • metafysik
 • flugtlinjer
 • Antonin Artaud
 • det irrationelle
 • sindssyge
 • procesmetafysik
 • skizofreni
 • essens
 • transcendental moral
 • afvigeren
 • andethed
 • positiv ontologi
 • essentialisme
 • bliven-anden
 • bevægelse
 • metaetik
 • statisk
 • tankens had til sig selv
 • Michel Serres
 • den anden
 • virtualitet
 • mellem-værende
 • ur-had
 • det virkelige
 • det virtuelle
 • procesisme
 • baggrundsstøj
 • ørkenen
 • værdimønster
 • det andet mulige
 • normer
 • transcendens
 • dynamisk ontologi
 • transcendent
 • uro
 • rhizom
 • sindssygens filosofi
 • immanent etik
 • dynamisk
 • det rationelle
 • Gilles Deleuze
 • analyticitet