Housekeepers: The Good Ghosts of the Hotel Overworked yet Underpaid

Tamana Saidi, Izabela Majchrzak & Anna Wedfall Petersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Målet med denne tese var at undersøge effekten af sprogegenskaber og motivation og hvilket denne har på tab og gevinst af ressourcer. Undersøgelsen er baseret på ikke-dansktalende udenlandsk hotelrengøringspersonale på forskellige hoteller i Danmark. For at undersøge dette er der brugt kvalitative videnskabsteoriske virkemidler, semi-strukturede interviews, så deltagerne havde mulighed for at dele deres oplevelser som rengøringspersonale på danske hoteller.
De primære teorier brugt i denne tese er Conservation of Resources theory af Stevan Hobfoll og Self-determination theory af Ryan og Deci. Andre supplerende tekster er brugt til at undersøge kommunikationsaspekter af tesen. Den valgte litteratur tillod os at undersøge og forstå vigtigheden af hvad ordentlig kommunikation og motivation gør samt disses betydning for rengøringspersonalets velfærd og trivsel.
Denne tese er engelsk sproget og skrevet af et multikulturelt team undersøgere.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato31 dec. 2017
Antal sider38
VejledereSusanne Ekman

Emneord

  • housekeeping
  • communication
  • stress
  • motivation