Homoseksuelles rettigheder i Danmark

Julie Hansen, Cathrine Kirk Pilegaard, Sara Ellegaard, Jannie Øehl Andersen & Sarah Ulbæk Terkildsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I dette projekt vil der blive undersøgt, hvorvidt der kan argumenteres for en komplet juridisk ligestilling mellem hetero- og homoseksuelle i Danmark. Yderligere vil der blive undersøgt, hvor vigtig den juridiske anerkendelse af homoseksuelle er for deres sociale anerkendelse i samfundet. Dette vil blive undersøgt ved hjælp af Axel Honneths anerkendelsesteori, som vil blive suppleret af Erving Goffmans stigmateori. Udover dette vil projektet blive bygget op omkring den præmis, som Judith Butlers heteronomativtetsbegreb sætter. Undersøgelsens em- piri består af lovgivninger, statistik og interviews. Igennem lovgivninger vil der blive belyst, om der er en juridisk ligestilling. Statistikken vil give et indblik i, hvorvidt homoseksuelle er socialt anerkendte i samfundet, da der blandt andet vil blive set på statistik omkring, hvor me- get diskrimination homoseksuelle bliver udsat for. Vi har også selv udført interviews i form af spørgeskemaer. Vi har interviewet seks homoseksuelle personer samt organisationen, Lands- foreningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT). Begge interviews bidra- ger med et nyt perspektiv i opgaven, da de fortæller, hvorfor juridisk ligestilling er vigtig, hvis homoseksuelle skal anerkendes i samfundet. Gennem følgende undersøgelse kan vi konklu- dere, at der ikke er en komplet ligestilling i loven mellem hetero- og homoseksuelle i Dan- mark. Yderligere kan vi konkludere, at juridisk anerkendelse og social anerkendelse er af- hængige af hinanden. Herudover kan det desuden konkluderes, at der er en sammenhæng mel- lem social anerkendelse og stigmatisering i samfundet. Ud fra foregående undersøgelse kan det helt overordnet konkluderes, at lovens magtposition er meget omfattende.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
Antal sider81
VejledereBirte Hansen

Emneord

  • Homoseksuelle
  • Ligestillig
  • Anerkendelse