Holbæk Integrationsråd - et stryingsnetværk

Christoffer Høj Bruun, Casper Blok Forsberg Andresen, Christine Estrup & Katja Danielle Hansen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger Holbæk Integrationsråd som et styringsnetværk. Vores tværfaglighed i projektet indebærer politologi og sociologi. Vi koncentrerer os om de politiske aspekter og komplementerer denne undersøgelsesmetode med socialkonstruktivismen. Analysen baserer sig på teorier om demokrati og netværksstyring.
Hovedfokus er på de interne forhold og i forlængelse heraf, om Integrationsrådet er effektivt og demokratisk. Analysen er delt i tre forskellige dele, som udspringer af metoderne dokumentanalyse, observationsstudie samt interviews. Disse tre analyser bidrager alle til den samlede forståelse af Holbæk Integrationsråd, da hver giver en ny vinkel på, hvordan rådet fungerer internt.
Vi bliver undervejs i stand til, at konkludere, at Holbæk Integrationsråd er et netværk der bliver (meta)styret af Holbæk kommunalbestyrelse, og at Integrationsrådet er komplekst, ligesom mange andre styringsnetværk. Desuden konkluderer vi på baggrund af analysens resultater, at Integrationsrådets medlemmer har forskellige tilgange samt holdninger til rådets arbejde og formål. Alt i alt virker Integrationsrådet effektivt og demokratisk, men netværksstyring har udfordringer, som det skal kunne overkomme for at blive succesfuld som styringsform.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2016
Antal sider81
VejledereBent Eisenreich

Emneord

  • Netværksstyring
  • Styringsnetværk
  • Holbæk Kommune
  • Integrationsråd
  • Metastyring