Hockey Stick

Maria Rybaltover, Line Andersen, Brian Hansen & Signe H. Andersen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i artiklen ”Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries” [Mann et al., 1998] af Mann, Bradley ogHughes (MBH). Ved bl.a. at benytte principal komponent analyse (PCA) rekonstruerer MBH temperaturen på Jordens nordlige halvkugle tilbage til år 1400. Den rekonstruerede temperaturkurve viser en stigning i temperaturen fra ca. år 1900 og kaldes derfor Hockey Stick kurven. I forbindelse med rekonstruering af temperaturen, foretager MBH PCA på træårringsdata. Her udføres en datatransformation, som er blevet kritiseret for at være forkert og for ikke at være i overensstemmelse med konventionel PCA. Det er denne kritik, som vi har undersøgt nærmere. Først rekonstruerer vi MBHs temperaturkurve ved selv at anvende deres fulde program ”mann_masterfile”. Derefter foretager vi beregninger på nordamerikanske træårringsdata vha. MBHs program ”pca_noamer”, der udfører PCA på træårringsdata. Dette gøres dels med det originale program, dels med udgaver vi har modificeret så hele eller dele af den kritiserede datatransformation er udeladt. Ved at sammenholde den rekonstruerede temperaturkurve med den første principale komponent (PC1) for nordamerikanske træårringsdata finder vi, at 42 % af variationen i MBHs temperaturkurve kan forklares ud fra variationen i PC1 for de nordamerikanske træårringe, og at denne PC1 altså er meget betydningsfuld for rekonstrueringen af temperaturen. Ud fra PC1er beregnet ved de modificerede udgaver af programmet, kan vi derudover konkludere, at hvis den kritiserede datatransformation helt udelades, og der dermed bruges konventionel PCA, så forsvinder Hockey Stick formen på PC1 for de nordamerikanske træårringe. Derfor konkluderer vi, at Hockey Stick formen på den rekonstruerede temperaturkurve vil blive reduceret eller muligvis forsvinde, hvis der udføres konventionel PCA på nordamerikanske træårringsdata.

UddannelserMatematik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005

Emneord

 • klimamodel
 • Mann
 • proxy
 • principal komponent analyse
 • klimaændringer
 • model
 • klima
 • principal component analysis
 • Hockey Stick
 • PCA
 • temperatur