Hjorte, Hegn & holdninger

Frank Hedegaard & Hans Peter Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Kronhjorte, dåhjorte, sikahjorte og rådyr er hjortearter, der i dag eksisterer såvel i den frie danske fauna, som under indhegninger af forskellig art. For mennesket har hjortedyr - forhistorisk og historisk - altid været en vigtig naturresurse, der er blevet udnyttet via forskellige former for jagt. Den symbolværdi, der knyttede sig til hjortedyret som jagtobjekt, blev forstærket af industrialiseringens indtog i Danmark i 1800-tallet, og betød bl.a. at hjortedyret blev gjort til indbegrebet af den frie og uberørte natur. En forestilling der - den dag i dag - har betydning for, hvorledes vi ser på hjortearterne og naturen. - Med det ideologiske magtskifte i begyndelsen af 80'erne blev denne forestilling imidlertid udfordret, da landbruget begyndte at inddrage hjortedyr i husdyrproduktionen. Trods modstand og advarsler om biologiske risici, blev hjortefarme etableret i stor stil, i troen på at nicheproduktion i landbrugserhvervet kunne redde landdistrikterne ud af den daværende økonomiske krise. Med udgangspunkt i den skitserede udvikling og de modsætninger, der knytter sig til den menneskelige udnyttelse af hjortedyr - rekreativt såvel som produktivt - søger dette projekt at vise, om natursynsforestillingerne i samfundet kan hævdes at have haft nogen betydning for udnyttelsen af hjortedyr som naturresurse. Dette gøres bl.a. med baggrund i den samfundsmæssige natursynskategorisering, Jens Schjerup Hansen har præsenteret i sin doktordisputats Kulturens Syn på Naturen. Projektet afdækker desuden en række mislykkede forvaltningsstrategier og skjulte dagsordner. Med baggrund i en manglende videnskabelig afdækning, sætter projektet spørgsmål ved den regulering, der i dag foregår af hjorte, både /og uden for hegn.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 sep. 1997
Antal sider128
VejlederePeder Winkel Agger