Hjemvendte soldater: Veterans

Emil Schou Røes & Steen Sinnerup Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resumé: I denne rapport undersøges hvilken påvirkning reintegration i det neoliberale samfund har overfor hjemvendte soldaters identitet. Til at besvare denne problemstilling anvendes teorien om sociologisk translation på en særlig udvalgt case fra SFI, hvor efterfølgende, der bliver suppleret med særligt udvalgte teorier, som omhandler henholdsvis ontologisk sikkerhed, neoliberal bio-ethopolitik og teorien om det somatiske individ. Dette resulterer i en konklusion, som omhandler hvilken indflydelse de neoliberale samfundsmæssige tendenser udøver, overfor den hjemvendte soldats reintegration og selvidentitet. _______________________________________________ Abstract: In this rapport we research the influence of returned soldier’s reintegration in the neoliberal society and how it affects their self-identity. To answer this problem we use the theory of sociological translation on specially chosen case from SFI where the former will be supplemented with theories revolving around: ontological safety, neoliberal bio-ethopolitics and the theory of the somatic individual. This results in a conclusion, which addresses the exercising ways of neoliberal societal tendencies and how they affect the returned soldier’s reintegration and self-identity.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2015

Emneord

  • Hjemvendte soldater
  • Reintegrering
  • risikogruppe
  • ANT
  • neoliberalistiske samfund
  • Identitet