Hjemløshed i Københavns Kommune

Sophia Rouvillain, Sofie Nancy Bay Hansen & Josefine Snejbjerg

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I dette projekt vil vi undersøge hjemløshed i København og i denne forbindelse vil vi undersøge hvordan hjemløshed har indvirkning på de hjemløses følelse af anerkendelse og/eller stigmatisering i Københavns kommune. Derudover vil vi undersøge om byindretning og hjemløsestrategierne har betydning for de hjemløse i Københavns Kommune.
Vi vil undersøge dette på baggrund af interview med Kim Allan Jensen fra organisationen SAND. Kim Allan Jensen sidder i bestyrelsen i organisationen og er tilmed hjemløs. Yderligere vil vi foretage et interview med Michael F. Pedersen som er leder i sundhedsafdelingen på Mændenes Hjem på Vesterbro. Vi vil tilføre analyse teori omhandlende anerkendelse fra teoretikeren Axel Honneth og teori om stigma fra teoretiker Erving Goffman. Derudover vil vi tilføre analyse teori om space og place fra teoretiker Yi-Fu Tuan. For at indsamle information om hjemløshed i Københavns Kommune har vi anvendt deres rapport: Hjemløsestrategien fra 2008. Tilmed benytter vi os af Regeringens Handlingsplan på hjemløseområdet, for at klargøre hvilke indsatser samt botilbud, der bliver indført på området.
Vi fandt frem til, at hjemløse bliver stigmatiseret i samfundet, hvilket mindsker deres udfoldelsesmuligheder og samtidig fandt vi frem til, at de tre anerkendelsessfære er svær at opnå for de hjemløse. I forhold til byindretningen i Københavns Kommune fandt vi frem til, at byen har ændret sig, så det offentlige rum ikke længere er tilegnet de hjemløse. De forskellige botilbud som bliver tildelt de hjemløse kan gøre det vanskeligt for de hjemløse, da borgere med samme sociale problemer bliver samlet et sted. Samtidig kan dette resultere i funktionel hjemløshed, da de hjemløse søger tilbage til sociale opholdssteder forårsaget af ensomhed.

I senere diskussion kommer vi ind på hjemløsestrategien og de efterfølgende evalueringer af denne. Vi vil i den sammenhæng benytte os af Projekt Udenfors pamflet, som kritiserer og evaluerer Københavns Kommunes hjemløsestrategi. Derudover diskuteres der, hvor ansvarsområderne ligger i forhold til Københavns Kommune og Regeringen, og om der er problematikker i forbindelse med det

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2017
Antal sider73
VejledereKatrine Hartmann-Petersen

Emneord

 • Hjemløshed
 • Københavns Kommune
 • Stigma
 • Anerkendelse
 • Goffman
 • Honneth
 • Byrum
 • Botilbud
 • Space and place
 • bykosmetik
 • udsatte borgere
 • funktionelt hjemløshed
 • gadehjemløshed
 • SAND
 • Mændenes hjem
 • Projekt Udenfor