HIV- smittens udvikling i Sydafrika og formidling til samfundet

Asiya Hassan Abdi Aden, Knud Erik Adam Geraae, Farrah Diba Nabi, Selin Arife Yüksel, Dina Aldamim, Katrine Gry Gulløv & Sofia Abdirahman Mohamud Yusuf

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

HIV-epidemien er en af de største sundhedsudfordringer, som Sydafrika oplever. Ifølge UNAIDS har Sydafrika den højeste HIV prævalens i verden på 18,9%.
De politiske udfordringer under apartheid og HIV-benægtelse i de efterfølgende regeringer har haft katastrofale konsekvenser for HIV-udviklingen i Sydafrika frem til 2008. Med implementering af an- tiretrovirale behandlinger i 2009 er det blevet muligt at hæmme sygdommen, så der kan opnås en kronisk tilstand hos de inficerede. Dette har medført et stort fald i antallet af nye HIV-infektioner og AIDS-relateret dødsfald. Forbedringer i sundhedssystemet er nødvendige for at opnå en fuldstændig implementering af HIV-behandling og forebyggelse, især i lav- og middelindkomstklasser.
I denne rapport belyses, hvordan HIV-truslen har ændret sig gennem tiden i Sydafrika og hvordan politiske samt kulturelle udfordringer har haft indflydelse på behandlingen og forebyggelsen. Deraf undersøges HIV-virussen samt dens interaktioner med immunsystemet. Derudover inddrages risi- kogrupper og diagnosticering af HIV samt udviklingen af behandlinger. I rapporten anvendes der naturvidenskabelige rapporter og data.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider57
VejledereMorten Erik Møller

Emneord

  • HIV
  • Sydafrika
  • AIDS
  • Immunsystemet
  • Mekanismer
  • Risikogruppe
  • Behandling
  • Forebyggelse