Historieformidling og Kommunikation af Viden - et speciale om specialer og Histories historie

Morten Christian Andersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Denne afhandling undersøger formidlingens rolle i Histories uddannelsesplanlægning på RUC og historiekandidaternes erhvervede formidlingskompetencer. Derudover er det en undersøgelse af RUC's rolle i vidensproduktionen set gennem Michael Gibbons [et al.] teori om en udvikling fra Mode 1, hvor viden bliver produceret på universitetet til samfundet, til Mode 2, hvor viden i højere grad bliver produceret i samfundet med universitetet. Empirien er dels Histories studieordninger, studievejledninger og semesterplaner sammen med universitetslove, bekendtgørelser, strategiplaner og udviklingskontrakter, dels historiespecialernes formidlingsovervejelser og Kandidatundersøgelsen 2002 og Kandidatundersøgelsen 2007. Undersøgelsen viser, at der er en ubalance mellem Histories strategiske mål og dets uddannelsesplanlægning i forhold til formidling. Ikke et eneste speciale formår at producere en formidlingsovervejelse, der opfylder kravene i Histories egen skriftlige vejledning. Det betyder, at formidling kun har en rolle i Histories strategi, ikke i uddannelsen, og ikke har nogen effekt på de studerendes formidlingskompetencer. Kandidatundersøgelsen viser, at formidlingskompetencer er efterspurgte i job, og at de fleste kandidater mener, at de ikke har tilegnet sig disse kompetencer. Sammenligner man på tværs af de humanistiske fag, skiller historiekandidaterne sig ikke ud, de får altså ikke gavn af formidlingsovervejelsen, der kun findes på Historie (og i en anden form på Kommunikation og Journalistik). Undersøgelsen viser også, at Historiefaget er klart funderet i Mode 1-viden. De elementer, der peger mod Mode 2 i fx formidlingsovervejelsen, er netop dem, der ikke fungerer. Samfundet er så småt begyndt at fokusere på Mode 2, det kan man se i fokuseringen på forskning med eksterne samarbejdspartnere i udviklingskontrakterne og i materialet fra tænketanken Forsk og Fortæl. Opfordringen i afhandlingen er derfor at skrotte formidlingsovervejelsen på Historie, og udvikle Mode 2-rettede kompetencer som kritisk brug af viden i stedet.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 okt. 2009
VejledereLennart Berntson & Sanne Knudsen

Emneord

  • RUC
  • videnskommunikation
  • Mode 1
  • Mode 2
  • Historie
  • formidling
  • Gibbons
  • uddannelsesplanlægning
  • specialer