Hinsides klasser? -En teoretsik diskussion af klassebegreb i den senmoderne samfund

Adrienn Jensen, Lars Højer Sørensen, Magnus Sylvestersen, Stella Karapetian & Uffe Fjelstrup Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Hinsides klasser? – En teoretisk diskussion af klassebegreb i det senmoderne samfund Dette projekt forsøger at få et svar på, hvordan man kan forstå klasser i det senmoderne samfund, ud fra det nuværende samfunds strukturer, og de forandringer der er heri, fra det samfund et klassisk klassebegreb knytter sig til. Til at belyse dette diskuteres dele af den moderne samfundsteori, og herigennem inddrages bidrag fra Michael Hardt & Antonio Negri, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman og Richard Florida. Det forstås at et klassebegreb i dag må indeholde den kompleksitet, der kendetegner det senmoderne samfund, og som hænger sammen med overgangen til netværksformer og immateriel produktion. Således må klasse i dag nødvendigvis forstås flerdimensionalt, da der ikke er en simpel konflikt mellem en klart afgrænset overklasse og underklasse, men et utal af komplekse relationer, på baggrund af uligheder i mange faktorer.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereBirgit Land

Emneord

  • immateriel
  • Bourdieu
  • klasse
  • Bauman
  • vidensamfund
  • senmoderne samfund
  • Florida
  • klasseforståelse
  • Negri
  • Marx